Merkley Explains ‘No’ Vote on Tillerson

Oregon’s Senator Jeff Merkley spoke on the Senate floor today to discuss his decision to vote ‘no’ on ExxonMobil CEO Rexx Tillerson for Secretary of State.

en_USEnglish