Senator Jeff Merkley Announces New Plan to Help Underwater Homeowners

Senator Jeff Merkley takes to the whiteboard to explain his new plan to rescue the housing market.

en_USEnglish